پر شدن دفتر سالیانه ی ۵۰ برگی وسط سال

سوال

اگه دفتر سالیانه ی ۵۰ برگی شرکت، وسط سال به دلیل کار زیاد پر بشه برای باقیمونده ی سال باید چیکار کرد؟

0
azam_ch 3 ماه 0 پاسخ 164 بازدید 0

ارسال یک پاسخ