نیاز به گواهی عدم سوپیشینه برای ثبت موسسات غیرتجاری

سوال

برای ثبت موسسات غیرتجاری نیازی به گواهی عدم سوپیشینه هست یا خیر؟

0
azam_ch 1 ماه 0 پاسخ 104 بازدید 0

ارسال یک پاسخ