می‌خواهم آخرین آدرس شرکت سهامی خاص………. شهر…….. به شماره ثبت را بدانم؟

سوال

می‌خواهم آخرین آدرس شرکت سهامی خاص………. شهر…….. به شماره ثبت را بدانم؟

پاسخ داده شده 0
شیوا سلطانی 4 ماه 2 پاسخ 174 بازدید 0

پاسخ ( ۲ )

 1. می‌توانید به سایت روزنامه رسمی یا به سایت شناسه ملی اشخاص حقوقی مراجعه کنید. راه سوم آن است که به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه و تقاضای مطالعه دفتر ثبت را بنمایید.

  بهترین پاسخ
 2. برای انجام این کار و دریافت شماره ثبت شرکت مورد نظر سه راه دارید:

  مراجعه به سازمان ثبت شرکت ها و درخواست بررسی دفتر ثبت

  مراجعه به پایگاه اینترنتی روزنامه رسمی

  مراجعه به پایگاه شناسه ملی شرکت ها

   

ارسال یک پاسخ