پاسخ ( ۱ )

  1. خیر . لزومی ندارد توسط خود فرد هم ممکن است.

ارسال یک پاسخ