من هر اسمی را که برای ثبت شرکت می‌زنم، گفته می‌شود مشابه دارد آیا منظور از تشابه با مورد ثبت شده این است که مثلا یک اسم دو یا سه سیلاب پیشنهادی نباید هر یک از سیلاب‌های آن تکرار شود یا نه کل اسم نباید تکراری باشد.

سوال

من هر اسمی را که برای ثبت شرکت می‌زنم، گفته می‌شود مشابه دارد آیا منظور از تشابه با مورد ثبت شده این است که مثلا یک اسم دو یا سه سیلاب پیشنهادی نباید هر یک از سیلاب‌های آن تکرار شود یا نه کل اسم نباید تکراری باشد.

پاسخ داده شده 0
احسان رهبری 3 ماه 2 پاسخ 143 بازدید 0

پاسخ ( ۲ )

  1. تکراری بودن یک اسم یعنی عین آن قبلا ثبت شده است.، چه آن اسم یک سیلاب باشد یا بیشتر. به عنوان مثال اگر برای شرکتی اسم “رایا” ثبت شده باشد، شخص دیگر نمی‌تواند آن را انتخاب کند. اگر اسم “رایا گس‌تر” برای شرکتی ثبت شده باشد این نام را نمی‌توان انتخاب کرد اگر اسم “رایا گس‌تر کهکشان” قبلا ثبت شده باشد نمی‌توان این نام را انتخاب کرد همه این مثال‌ها نشان از تکراری بودن دارند.. اگر متقاضی به این سه کلمه، یک کلمه جدید اضافه کند می‌تواند این نام را انتخاب نماید به شرط آنکه کلمات قبلی مشهور نباشند.. طبق قانون انتخاب سیلاب‌ها (شامل کلمات، ترکیب کلمات و بطور کلی اسامی مشهور) در نام انتخابی در صورتی امکان پذیر است که کار‌شناس بر اساس مقررات و آئین نامه تعیین نام که در همین سایت در اختیار شما هم قرار دارد،، تشخیصی مبنی بر مشهور بودن، عین بودن و یا تکراری بودن نام ندهد. باید بدانیم دقت نظر کار‌شناسان در جهت حفظ حقوق صاحبان اسم است. تا بعد از انتخاب نام توسط شما، اشخاص بعدی از حقوق شما تبعیت نمایند و نام انتخابی شما دوباره ثبت نگردد. خواهشمند است با مطالعه آئین نامه و مراجعه به سایت شناسه ملی اشخاص حقوقی از تکراری نبودن یا مشابه نبودن یا مشهور نبودن نام انتخابی خود اطمینان حاصل نمایید.

    بهترین پاسخ
  2. تکراری به این معنی است که همان اسم یک سیلابه یا چند سیلابه قبلا به ثبت رسیده است اگر اسم پایدار ثبت شده باشد دیگر قابل انتخاب نیست مگر اینکه یک واژه جدید به آن بیافزایید که قبلا ثبت نشده باشد مثل پایدار گستر.  براساس مقررات انتخاب سیلاب‌ها (شامل کلمات، ترکیب کلمات و بطور کلی اسامی مشهور) در نام انتخابی در شرایطی شدنی است که متصدی طبق قوانین انتخاب نام که در همین سایت در اختیار شما نیز قرار دارد،، تشخیصی مبنی بر مشهور بودن، عین بودن و یا مشابه بودن نام ندهد. لطفا برای انتخاب نام قوانین را بخوانید و به سایت شناسه ملی اشخاص حقوقی مراجعه کنید تا از یکی نبودن یا مشابه نبودن یا مشهور نبودن مطمئن شوید.

ارسال یک پاسخ