شرکتی با مسئولیت محدود تاسیس کرده‌ام متاسفانه میزان سرمایه ثبتی در اساسنامه با مبلغ درج شده در آگهی مهربرجسته وروزنامه ثبتی مغایرت دارد چه باید کرد تا این مغایرت از بین برود و مبلغ سرمایه ثبتی با بایگانی تطبیق داده شود؟

سوال

شرکتی با مسئولیت محدود تاسیس کرده‌ام متاسفانه میزان سرمایه ثبتی در اساسنامه با مبلغ درج شده در آگهی مهربرجسته وروزنامه ثبتی مغایرت دارد چه باید کرد تا این مغایرت از بین برود و مبلغ سرمایه ثبتی با بایگانی تطبیق داده شود؟

پاسخ داده شده 0
شیوا سلطانی 4 ماه 2 پاسخ 147 بازدید 0

پاسخ ( ۲ )

  1. این پاسخ ویرایش شده است

    درصورت پذیرش نهایی و دریافت پیشنویس تغییرات امکان ویرایش بصورت حضوری توسط کارشناس اداره وحود دارد اما پس از ثبت صورتجلسه و متن آگهی در دفتر ثبت شرکت‌ها و ارسال به روزنامه رسمی امکان اصلاح وجود ندارد. شما می‌توانید صورتجلسه اصلاحیه تنظیم و از طریق سایت سامانه پذیرش ثبت تاسیس و تغییرات درخواست بدهید. در صورتجلسه به موضوع اصلاحیه اشاره کنید. شماره پیگیری درخواست قبلی را هم درج نمایید.

    بهترین پاسخ
  2. اگر تغییرات مرحله پذیرش آخر و اخذ پیش نویس را طی کرده باشد می توان به صورت حضوری به متصدی اداره ثبت مراجعه نمود و درخواست تغییر و ویرایش داد ولی اگر صورتجلسه به ثبت رسیده باشد و متن آگهی در اداره ثبت شرکت‌ها بایگانی شده باشد و به روزنامه رسمی ارسال شده باشد نمی توان دیگر آن را اصلاح کرد. در این صورت شما باید صورتجلسه اصلاحیه را آماده کنید و توسط پایگاه اینترنتی پذیرش ثبت تاسیس و تغییرات تقاضای خود را ثبت کنید. در صورتجلسه به بخش اصلاحیه اشاره نمایید. کد پیگیری تقاضای قبلی را نیز قید کنید.

ارسال یک پاسخ