سوال در رابطه با سامانه

سوال

احتراما طبق روش انجام ثبت تغییرات اقدام نموده‌ام و امروز این پیام کوتاه را دریافت کرده‌ام: “صورتجلسه شما با شماره پیگیری…… منجر به صدور آگهی شده و آماده (تایید توسط ذی سمت) می‌باشد” حال بایستی چه کار کنم؟ برای تایید به کجا مراجعه کنم؟

پاسخ داده شده 0
, احسان رهبری 4 ماه 2 پاسخ 157 بازدید 0

پاسخ ( ۲ )

  1. به بخش اعلام نتیجه و ثبت دفتر در اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه کنید.

    بهترین پاسخ
  2. شما می توانید نتیجه را در قسمت اعلام نتیجه با حضور در سازمان ثبت شرکت‌ ها مشاهده کنید.

ارسال یک پاسخ