روش های ثبت طرح صنعتی در خارج از کشور

سوال

روشهای ثبت طرح صنعتی در خارج از کشور چیست؟

 

0
azam_ch 4 هفته 0 پاسخ 44 بازدید 0

ارسال یک پاسخ