در ابلاغیه اداره ثبت شرکت ها اعلام شده که متون ارسالی به صورت علامت؟ می‌باشند.

سوال

در ابلاغیه اداره کل ثبت شرکت ها اعلام شده که متون ارسالی به صورت علامت؟ می‌باشند.

پاسخ داده شده 0
احسان رهبری 6 ماه 2 پاسخ 325 بازدید 0

پاسخ ( ۲ )

  1. توصیه می‌شود متن خود را در فرم‌های الکترونیکی سایت پذیرش ثبت تاسیس و تغییرات کپی نکنید و در غیر اینصورت از فونت Bnazanin و Bmitra استفاده کنید.

    بهترین پاسخ
  2. بهتر است متن خود را در فرم‌ های الکترونیکی پایگاه پذیرش ثبت تاسیس و تغییرات کپی نکنید و در غیر اینصورت توصیه می شود فونت متون شما Bnazanin و Bmitra باشد و ترجیحا در فایل PDF قرار گیرد.

ارسال یک پاسخ