حداقل میزان سرمایه شرکت چقدر است؟

سوال

حداقل میزان سرمایه شرکت چقدر است؟

پاسخ داده شده 0
reza_abedi 6 ماه 2 پاسخ 238 بازدید 3

پاسخ ( ۲ )

  1. حداقل سرمایه جهت ثبت شرکت طبق قانون اداره ثبت شرکت ها مبلغ یک میلیون ریال می باشد که از این مبلغ نباید کمتر باشد.

    بهترین پاسخ
  2. براساس قوانین وضع شده در سازمان ثبت شرکت ها حداقل به صد هزار تومان سرمایه نیاز دارید که نباید از این میزان کمتر باشد و اما بیشتر بود مسئله ای ندارد.

ارسال یک پاسخ