پاسخ ( ۱ )

  1. بله. در هر صورتی جواز یا پروانه باید موجود باشد.

ارسال یک پاسخ