ایران کد چیست؟

سوال

منظور از ایران کد چیست و در چه فعالیت هایی نیازه که حتما ایران کد داشته باشیم؟

0
azam_ch 2 ماه 0 پاسخ 98 بازدید -1

ارسال یک پاسخ