اولین اقدامی که باید برای ثبت برند انجام بدم چیه؟

سوال

 اولین اقدامی که باید برای ثبت برند انجام بدم چیه؟

در انتظار پاسخ مناسب 0
امیر حسین پیرمحمدی 3 ماه 1 پاسخ 129 بازدید 0

پاسخ ( ۱ )

  1. تهیه مدارک با توجه به حقیقی یا حقوقی بودن و شروع به ثبت اینترنتی.

ارسال یک پاسخ