پاسخ ( ۱ )

  1. بله . به منظور حصول اطمینان از عدم ثبت نام برند پیشنهادی خود می توانید به پایگاه اطلاعاتی روزنامه رسمی کشور مراجعه فرمایید. با استعلام برند قبل از ثبت می توانید از تمامی برندهای ثبت شده در ۴۵ طبقه کاری مطلع شوید.

ارسال یک پاسخ