پاسخ ( ۱ )

  1. در صورتی که درخواست صدور کارت بازرگانی برای یک شرکت یا موسسه داده باشید بایستی آن موسسه یا شرکت آن نیز کد اقتصادی داشته باشند. لازمه داشتن کد اقتصادی اینست که آن شرکت یا موسسه در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده باشد و همچنین پلمپ دفاتر سالیانه برای آن شرکت انجام شده باشد.

ارسال یک پاسخ