پاسخ ( ۲ )

  1. دریافت  این کارت برای یک شخص با هر دو صورت حقیقی و حقوقی امکان پذیر است، چه به عنوان مدیر عامل یک شرکت بازرگانی (حقوقی) و چه به عنوان یک شخص تاجر (حقیقی).

  2. کارت بازرگانی حقوقی فقط و فقط با شرایط مدیرعامل شرکت صادر می‌شود و رییس هیئت مدیره نمیتواند برای کارت حقوقی درخواست دهد.

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ