آیا شرکت هایی که فعالیت نکرده اند باید مالیات بدهند؟

سوال

آیا شرکت هایی که فعالیت نکرده اند باید مالیات پرداخت کنند؟

پاسخ داده شده 0
احسان رهبری 4 ماه 2 پاسخ 199 بازدید 0

پاسخ ( ۲ )

  1. این پاسخ ویرایش شده است

    وقتی ثبت شرکت انجام گردید مدیران شرکت می بایست جهت تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایند و چنانچه شرکت هیچگونه فعالیتی در آن سال مالی نداشته باشند می تواند طی اظهار نامه ای که توسط دارایی برای زمان مقرر مشخص می شود عدم فعالیت خود را اعلام نماید.

    بهترین پاسخ
  2. مالیات بر درامد صورت میگیرد. زمانی که یک شرکتی ثبت میشود عموما برای انجام فعالیت های تجاری است و این بدین معناست که شرکت ها از زمان تاسیسشان مشمول پرداخت مالیات میشوند.
    حال اگر فعالیت اقتصادی نداشتیم باید عدم فعالیت شرکت را به حوزه مالیاتی خود اطلاع دهیم که مشمول مالیات نشویم.

ارسال یک پاسخ