آیا شرکتی که مدیرعامل آن خارجی (غیرایرانی) است میتواند کارت بازرگانی دریافت کند؟

سوال

آیا شرکتی که مدیرعامل آن خارجی (غیرایرانی) است میتواند کارت بازرگانی دریافت کند؟

0
azam_ch 1 ماه 0 پاسخ 82 بازدید 0

ارسال یک پاسخ