آیا بدون داشتن جواز میتوان برند ثبت نمود؟

سوال

آیا بدون داشتن جواز میتوان برند ثبت نمود؟

0
azam_ch 1 ماه 0 پاسخ 71 بازدید 0

ارسال یک پاسخ