آیا امکان صدور بیش از یک کارت عضویت

سوال

آیا امکان صدور بیش از یک کارت عضویت/ بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد؟

در انتظار پاسخ مناسب 0
امیر حسین پیرمحمدی 2 ماه 1 پاسخ 74 بازدید 0

پاسخ ( ۱ )

  1. خیر هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.

ارسال یک پاسخ