آیا اتباع غیر ایرانی می توانند کارت بازرگانی / عضویت حقیقی دریافت کنند؟

سوال

آیا اتباع غیر ایرانی می توانند کارت بازرگانی دریافت کنند؟

پاسخ داده شده 0
امیر حسین پیرمحمدی 2 ماه 1 پاسخ 76 بازدید 0

پاسخ ( ۱ )

 1. اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران به امور بازرگانی و صنعتی و معدنی و خدمات مربوطه اشتغال دارند می‌توانند با رعایت شرایط‌زیر و با در دست داشتن مدارک زیر تقاضای صدور کارت بازرگانی از وزارت بازرگانی در تهران و ادارات کل‌بازرگانی در شهرستانها بنمایند.
  اشخاص حقیقی
  ۱ – داشتن حداقل ۲۴ سال تمام
  ۲ – داشتن محل کسب
  ۳ – داشتن حداقل سه سال سابقه کار در امور بازرگانی یا داشتن مدارک تحصیلی در رشته تجارت با ارائه مدرک مثبته که به گواهی اتاق بازرگانی و‌صنایع و معادن ایران رسیده باشد.
  ۴ – آشنایی به ضوابط و مقررات گمرکی، پولی، مالی و اداری کشور و مقررات تجارت خارجی
  ۵ – داشتن صلاحیت مالی، اخلاقی و اجتماعی با تأیید یکی از بانکهای طرف معامله و ارائه برگ عدم سوء پیشینه
  ۶ – دارا بودن سرمایه مناسب با رشته فعالیت و یا داشتن سرمایه و اعتبار بانکی.
  ۷ – داشتن دفاتر پلمب شده و ارائه اظهارنامه ثبتی.
  ۸ – سپردن تعهد در مورد تبعیت از سیاست کلی وزارت بازرگانی و رعایت کامل ضوابطی که در مواقع خاص از طرف دولت و یا وزارت بازرگانی از‌لحاظ تعیین خط مشی سیاست بازرگانی و ممنوعیت ورود و صدور کالا اعلام گردد.
  ۹ – سپردن تعهد مبنی بر استفاده سالم امور تجاری از کارت بازرگانی.

  ۱۰ – در صورت تخلف هر یک از شرایط فوق و ارائه اسناد خلاف واقع، کارت بازرگانی دارنده آن ابطال و مراتب به سازمانهای ذیربط اعلام خواهد شد.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ