سوال
چگونگی ذکر نام مخترع در گواهینامه اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به چه صورت است؟
0
تیر ۱۲ , ۱۳۹۸ 55 بازدید 0