سوال
طبق مفاد آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق م م رویدادهای مالی حداکثر ظرف چه مدتی باید در سیستم حسابداری ثبت گردند؟
در انتظار پاسخ مناسب 0
4 ماه 1 پاسخ 170 بازدید 0

سوال
از سال ۹۸ مودیانی که از روش مکانیزه برای نگهداری دفاتر و اسناد حسابداری اقدام می کنند،چه تکلیفی را باید رعایت کنند که در غیر اینصورت حکم عدم ارایه دفاتر را خواهد داشت؟
در انتظار پاسخ مناسب 0
4 ماه 1 پاسخ 165 بازدید 0