سوال
شرکتی با مسئولیت محدود تاسیس کرده‌ام متاسفانه میزان سرمایه ثبتی در اساسنامه با مبلغ درج شده در آگهی مهربرجسته وروزنامه ثبتی مغایرت دارد چه باید کرد تا این مغایرت از بین برود و مبلغ سرمایه ثبتی با بایگانی تطبیق داده شود؟
پاسخ داده شده 0
4 ماه 2 پاسخ 146 بازدید 0

سوال
احتراما طبق روش انجام ثبت تغییرات اقدام نموده‌ام و امروز این پیام کوتاه را دریافت کرده‌ام: "صورتجلسه شما با شماره پیگیری...... منجر به صدور آگهی شده و آماده (تایید توسط ذی سمت) می‌باشد" حال بایستی چه کار کنم؟ برای تایید به کجا مراجعه کنم
پاسخ داده شده 0
, 4 ماه 2 پاسخ 157 بازدید 0

سوال
لطفا بفرمائید در صورت تغییر نام کوچک (تغییر نام شناسنامه‌ای) مدیرعامل و یکی از سهامداران، آیا باید سلسله مراتبی درخصوص تغییر صورتجلسات و روزنامه رسمی و... صورت پذیرد یا باید تا زمان ارائه صورتجلسات مرحله بعد و انجام تغییرات می‌توان دست ن
پاسخ داده شده 0
4 ماه 1 پاسخ 151 بازدید 0

سوال
از طریق سامانه اطلاعات را ثبت کردم ولی اطلاعات دارای مشکل می‌باشد و بنده مدارک را پست نکرده‌ام. وقتی برای درخواست جدید اقدام می‌کنم اخطاری مبنی بر وجود این صورتجلسه در سامانه صادر می‌گردد و امکان ثبت درخواست جدید وجود ندارد لطفا بنده را
پاسخ داده شده 0
4 ماه 1 پاسخ 162 بازدید 0

سوال
لطفا راهنمایی فرمایید صورت جلسات نواقص را با چه شماره پیگیری باید ثبت کنیم؟ چگونه بارکد پستی را در سامانه ثبت کنیم؟
پاسخ داده شده 0
4 ماه 1 پاسخ 139 بازدید 0