سوال
بازرسین شرکت را انتخاب کردم و مراحل تغییرات صورتجلسه را انجام دادم اما کارم نقص خورده که اقرارنامه ندارد ؟ چه کارباید بکنم تا نقص رفع شود ؟
0
4 ماه 0 پاسخ 149 بازدید 0

سوال
در چه مواردی باید جواز تاسیس دریافت کرد؟ اخذ جواز تاسیس چه مزایایی دارد؟
پاسخ داده شده 0
4 ماه 1 پاسخ 171 بازدید 1