سوال
احتراما طبق روش انجام ثبت تغییرات اقدام نموده‌ام و امروز این پیام کوتاه را دریافت کرده‌ام: "صورتجلسه شما با شماره پیگیری...... منجر به صدور آگهی شده و آماده (تایید توسط ذی سمت) می‌باشد" حال بایستی چه کار کنم؟ برای تایید به کجا مراجعه کنم
پاسخ داده شده 0
, 3 ماه 2 پاسخ 119 بازدید 0