سوال
احتراما طبق روش انجام ثبت تغییرات اقدام نموده‌ام و امروز این پیام کوتاه را دریافت کرده‌ام: "صورتجلسه شما با شماره پیگیری...... منجر به صدور آگهی شده و آماده (تایید توسط ذی سمت) می‌باشد" حال بایستی چه کار کنم؟ برای تایید به کجا مراجعه کنم
پاسخ داده شده 0
, 8 ماه 2 پاسخ 396 بازدید 0

سوال
شرکتی با مسئولیت محدود تاسیس کرده‌ام متاسفانه میزان سرمایه ثبتی در اساسنامه با مبلغ درج شده در آگهی مهربرجسته وروزنامه ثبتی مغایرت دارد چه باید کرد تا این مغایرت از بین برود و مبلغ سرمایه ثبتی با بایگانی تطبیق داده شود؟
پاسخ داده شده 0
8 ماه 2 پاسخ 341 بازدید 0

سوال
من هر اسمی را که برای ثبت شرکت می‌زنم، گفته می‌شود مشابه دارد آیا منظور از تشابه با مورد ثبت شده این است که مثلا یک اسم دو یا سه سیلاب پیشنهادی نباید هر یک از سیلاب‌های آن تکرار شود یا نه کل اسم نباید تکراری باشد.
پاسخ داده شده 0
9 ماه 2 پاسخ 386 بازدید 0