سوال
شرکتی با مسئولیت محدود تاسیس کرده‌ام متاسفانه میزان سرمایه ثبتی در اساسنامه با مبلغ درج شده در آگهی مهربرجسته وروزنامه ثبتی مغایرت دارد چه باید کرد تا این مغایرت از بین برود و مبلغ سرمایه ثبتی با بایگانی تطبیق داده شود؟
پاسخ داده شده 0
3 ماه 2 پاسخ 111 بازدید 0

سوال
من هر اسمی را که برای ثبت شرکت می‌زنم، گفته می‌شود مشابه دارد آیا منظور از تشابه با مورد ثبت شده این است که مثلا یک اسم دو یا سه سیلاب پیشنهادی نباید هر یک از سیلاب‌های آن تکرار شود یا نه کل اسم نباید تکراری باشد.
پاسخ داده شده 0
3 ماه 2 پاسخ 143 بازدید 0