انواع شركت ها و فعاليت هاي اقتصادي

شركت ها، بر اساس نوع فعاليتشان، با هم متفاوتند. بنابراين،‌ ابتدا انواع فعاليت هاي اقتصادي را نام برده و سپس به ذكر انواع شركت ها مي پردازيم.

شركت ها و فعاليت هاي اقتصادي تماس با ما مشاوره رایگان

انواع فعاليت هاي اقتصادي

ثبت شركت ها، در جهت انجام فعاليت هاي اقتصادي خاصي صورت مي گيرد. انواع اين فعاليت ها عبارتند از:

تجاري توليد و عرضه:

اين نوع فعاليت ها، انتفاعي و هدف آنها، توليد و فروش محصول براي كسب سود است.

تجاري خدماتي:

در اين نوع، فعاليت ها در جهت آسان تر كردن فرايند توليد و فروش محصولات است. مانند: فعاليت هاي مربوط به زنجيره تامين، صادرات و واردات و...

غيرتجاري خدماتي:

در اين نوع فعاليت ها، هدف رفع نيازهاي مختلف موجود در جامعه است و موضوع كسب سود و منافع شخصي، كمتر از ميزان مد نظر در شركت تجاري خدماتي، مطرح مي باشد. مانند: فعاليت هاي آموزشي، فرهنگي و...

خدماتي غير انتفاعي:

اين فعاليت ها،‌ غير تجاري هستند، به دنبال كسب سود نبوده و كمك به نيازمندان هدف اصلي آنها مي باشد. مثل: انجمن هاي حمايت از بيماران يا خيريه ها يا...

اطلاعات بيشتر: مراحل ثبت شركت

انواع شركت ها

شرکت های تجاری

شراكت ها، بر اساس اهداف، فعاليت ها،‌ نوع و تعداد تشكيل دهندگان آنها، به انواع مختلفي تقسيم مي شوند. در يك تقسيم بندي بر اساس اهداف، شركت ها سه نوع، هستند: مدني، تجاري يا دانش بنيان كه بسته به اينكه نوع شراكت، تجاری، دانش بنيان يا مدنی باشد، قوانین جداگانه اي را شامل مي شوند.

شركت هاي مدني

شركت هاي مدني، يا داراي اهدافي اقتصادي اند يا غير تجاري. شركت هاي مدني با اهداف غير تجاري، براي شروع فعاليت، نيازي به ثبت شركت، ندارند، زيرا داراي شخصيت حقوقي نيستند. اين شركت ها، اهدافي غير تجاري، از جمله: اهداف علمي،‌ ادبي، كمك رساني يا انجام كارهاي خيرخواهانه و... دارند. شركت هاي مدني، يا قهري اند يا اختياري.

 • شركت هاي مدني قهري:

به واسطه رخداد هايي مثل، وراثت يا... ايجاد مي شوند كه خود فرد، در ايجاد آن شراكت، نقشي نداشته است.

 • شركت هاي مدني اختياري:

با بستن قرارداد بين دو يا چند نفر در جهت انواع فعاليت هاي اقتصادي، ايجاد مي شوند. اين نوع شركت ها، با اختيار و اراده افراد تشكيل دهنده آنها، ايجاد مي شوند.

شركت هاي دانش بنيان

دانش بنیان

اين نوع شركت ها، به صورت خصوصي يا تعاوني، با اهدافي مثل: توسعه اقتصاد كشور بر اساس دانش، دستيابي به اهداف علمي _ اقتصادي،‌ نوآوري، تحقيق و توسعه در حوزه هايي مثل، فناوري و... تشكيل مي شوند و نياز به ثبت شركت دارند.

انواع شركت هاي دانش بنيان، عبارتند از:

1- دانش بنيان توليدي:

 • توليدي نوع اول:

بنا به تعريف قديم، شركت هايي اند كه، بيش از سه سال طول عمر و فعاليت داشته اند و از نظر مالي و فني، مي بايست حدود 25 درصد آخرين فروششان،‌ از فروش محصولات و خدمات دانش بنيان باشد. اما بر اساس تعريف جديد،‌ شركت هايي توليدي نوع اول، ناميده مي شوند كه بيشتر از 25 درصد درآمد حاصله آنها، از توليد و فروش محصولات و خدمات دانش بنيان باشد.

 • توليدي نوع دوم:

شركت هايي هستند كه با داشتن تيم طراحي و برنامه ريزي و فناوري هاي جديد، به توليد و فروش محصولات دانش بنيان مي پردازند. مثل: شركت هاي پروژه هاي پيمانكاري، مهندسي و...

2- شركت هاي دانش بنيان نوپا:

نوپاي يك: اين شركت ها، داراي محصولي هستن كه به مرحله توليد رسيده يا داراي نمونه آزمايشگاهي توليد شده است. همچنين، داراي برنامه تحقيق و توسعه و سطح فناوري نسبتا بالايي هستند تا بتوانند ارزش افزوده ايجاد كنند.

نوپاي دو: شركت هايي هستند كه در سال مالي گذشته شان، درآمدي نداشتند. اين دسته شركت ها، داراي طرح، برنامه و سطح فناوري پايين تري نسبت به دسته اول مي باشند.

انواع شرکت های دانش بنیان اقتصادی
 1. شركت هاي دانش بنيان تجاري سازي: كه داراي هدف، برندسازي و فروش محصولات ديگر شركت هاي دانش بنيان و ارتقاء آنها هستند.
 2.  
 3. شركت هاي دانش بنيان فرايندي، خدماتي: اين شركت ها با تجهيزات و فرايند هاي به كار گرفته در شركت هاي دانش بنيان، به توليد محصولات و خدمات غير دانش بنيان مي پردازند.
 4. شركت هاي دانش بنيان نرم و هويت ساز: شركت هايي كه فناوري پيچيده و سطح تكنولوژي بالايي را دارا هستند و از برنامه هاي توسعه و تحقيق  پيشرفته اي برخوردار هستند.
 5. شركت هاي دانش بنيان حوزه EPC: شركت هايي هستند كه درآمد‌ آنها از پروژه هاي پيمانكاري، مهندسي و ساخت EPC، حاصل مي شود و بايد حدود 10 درصد پروژه ها، حاوي معيارها و استاندارد هاي دانش بنيان باشد.

شركت هاي تجاري

شرکتهای دانش بنیان نوپا

شركت هاي تجاري با اهداف و منافع تجاري و شخصي، دست به انواع فعاليت هاي اقتصادي مي زنند و بايد براي شروع فعاليتشان ثبت شركت را انجام دهند.

براساس ماده 20 از قانون تجارت، تا زمانی ‌که شركت هاي تجاري، ثبت نشوند، داراي شخصيت حقوقي نخواهند بود و اجازه فعالیت ندارند. شرکت‌ های تجاری در صورت فعالیت بدون ثبت شركت، ممکن است مشمول جریمه نیز شوند.

انواع شركت هاي تجاري

1. شركت تجاري سهامي:

سرمايه شركت تجاري سهامي، از طريق سهام تامين شده و ميزان مسئوليت سهامداران، محدود به مبلغ سهام آنها است. اين نوع شركت ها خود به دو دسته: سهامي عام و خاص، تقسيم مي شوند.

 • شركت سهامي عام:

آن دسته از شركت هاي سهامي هستند كه 20 درصد سرمايه را موسسان تامين كرده و ما بقي سرمايه، بعد از ثبت شركت و اخذ مجوزهاي لازم، با فروش سهام به مردم و پذيره نويسي تامين مي شود.

 • شركت سهامي خاص:

به آن دسته از شركت هاي سهامي گفته مي شود كه تمام سرمايه آن توسط موسسان شركت، تامين مي شود.

2. شركت تجاري با مسئوليت محدود:

ذكر واژه (با مسئوليت محدود) در مقابل نام اين شركت، الزامي است. در غير اين صورت، مشمول مقررات شركت هاي تجاري تضامني خواهد شد. در اين نوع شركت، سهامداران در قبال قرض ها، هزينه ها و تعهدات شركت، به اندازه مبلغ سهامشان، مسئول هستند. همچنين، محدوديتي براي افزايش ميزان مبلغ سهام ايشان وجود ندارد.

3. شركت تجاري تضامني:

اين نوع، از ساده ترين شركت هاي تجاري است كه موسسان آن، دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني، مي باشند. در صورتي كه سرمايه شركت براي تعهدات، هزينه ها و بدهي ها كافي نباشد، طبق قانون، سهامداران موظف به پرداخت آنها مي باشند. سود اين شركت به نسبت سهام افراد يا ترتيبي كه در شركت نامه قيد شده، بين افراد تقسيم مي شود. در شركت تضامني، هيچ يك از سهامداران نمي توانند بدون رضايت همگي، سهام خود را به ديگري واگذار كنند. هر يك از سهامداران تضامني، مسئول بدهي هاي شركت هستند،‌ حتي اگر بيش از سهام آنها و دارايي شركت باشد.

4. شركت تجاري مختلط سهامي:

هزینه تمدید برند

1- دانش بنيان توليدي:

 • آگهی کردن تغییرات شرکت در روزنامه رسمی خود هزینه جداگانه‌ای دارد که فرد باید قبل از تمدید و طی مراحل آن را پرداخت کند. هزینه آگهی کردن باعث شده تا هزینه نهایی برای افراد حقوقی بیشتر شود.
 • هزینه تمدید برند به نوع آن و همچنین حقیقی و حقوقی بودن آن بستگی دارد. برندهای حقیقی با هزینه کمتری تمدید می‌شوند.
 • تعداد طبقاتی که در ثبت برند انتخاب می‌شوند در تعیین هزینه تمدید برند نقش دارند. اگر تعداد طبقات کاهش پیدا کرده باشد شما باید مجدد هزینه کنید تا بتوانید طبقات جدیدی را اضافه کنید.

4. شركت تجاري مختلط سهامي:

اين شركت، بين دو يا چند نفر از افراد با مسئوليت سهامي و يك يا چند نفر فرد ضامن، تشكيل مي شود. اين افراد سرمايه خود را به صورت سهام در شركت گذارده و به ميزان مبلغ سهام خود مسئول تعهداد و بدهي هاي شركت هستند. در نام اين شركت بايد،‌ عنوان (مختلط سهامي) و نام يكي از شركاي ضامن ذكر شود. بعد از ثبت شركت، هيئتي متشكل از سه نفر از شركا، با عنوان (هيئت نظار) ايجاد مي شود.

5. شركت تجاري مختلط غير سهامي:

اين نوع شركت، به تبعيت از شركت نامه، از دو يا چند نفر، شريك داراي مسئوليت محدود و شريك ضامن، مي باشد و در نام شركت حتما بايد، عبارت (مختلط غير سهامي و نام يكي از شركاي ضامن) ذكر شود. در اين شركت، تمام سهام توسط موسسان تامين شده و افراد داراي مسئوليت محدود به ميزان مبلغ سهامشان در قبال تعهدات و بدهي هاي شركت، مسئول هستند، مگر اينكه اسم آنها، در نام شركت آورده شده باشد. اما افراد با مسئوليت تضامني (مانند شركت هاي تضامني) فارغ از ميزان سهمشان، مسئول بدهي هاي شركت نيز هستند. سهامداران اين شركت با همان شركت نامه مي توانند، ثبت شركت را انجام دهند.

نكته: شريك ضامن، كسي است كه سرمايه او به صورت سهام در نيامده و در قبال تمام بدهي هاي شركت مسئول است.

6. شركت تجاري نسبي:

شركت نسبي از انواع شركت ها و موسسه هايي است كه بين دو يا چند نفر و با عنوان خاصي تشكيل شده و مسئوليت سهامداران، به اندازه ميزان سهامشان است. در نام اين شركت بايد، عبارت (نسبي) و نام يكي از شركا ذكر شود و اصول آن، همانند اصول شركت تضامني است.

7. شركت تجاري تعاوني توليد و مصرف:

اين شركت، توسط عده اي از صاحبان حرفه ها، تشكيل مي شود و آنها با توجه به شغل خود،‌ به توليد و فروش اجناس مي پردازند. بنابراين، حداقل دو سوم شركا بايد، توليدات خود را به طور دائمي در اختيار شركت گذاشته و حرفه آنها موضوع فعاليت شركت نيز باشد. توليدات مابقي شركا، مي تواند به طور دائمي در خدمت اهداف شركت نباشد. افراد براي عضويت در اين نوع شركت ها، بايد حداقل سهام تعيين شده را خريداري كرده و تابع مقررات شركت باشند. همچنين، اجازه مشاركت در تعاوني هاي مشابه را نخواهند داشت.

فعاليت هاي اقتصادي اين نوع شركت ها عبارتند از:

 • فروش اجناسي كه مصارف زندگي ديگران را تامين مي كند.
 • هر منفعت و ضرري، به نسبت خريدي كه هر كدام از شركا داشته اند، بين آنها تقسيم مي شود.

شركت تعاوني، خود به دو نوع تقسيم مي شود:

 1. شركت تعاوني عام: كه همه افراد مي توانند در آن عضو شوند و موسسان شركت، بخشي از سرمايه اوليه را با فروش سهام به عموم مردم، تامين مي كنند.
 • شركت تعاوني خاص: با عضويت گروه هاي خاص و افرادي كه واجد شرايط و صلاحيت لازم باشند، تشكيل مي شود. مانند: گروه كارمندان يا كارگران يا...
 • شركت هاي تعاوني از نظر علمي نيز، به سه دسته تقسيم مي شوند:

  1. شركت هاي تعاوني توليدي: كه در امور مربوط به كشاورزي، دامپروري، شيلات، عمران شهرها و روستاها و... فعاليت دارند.
  2. شركت هاي تعاوني مصرف كنندگان: با تامين انواع كالاها در جهت رفع نياز هاي مصرفي خانواده هاي اعضاء شركت و انجام خدمات مربوط به اين اهداف، فعاليت مي كنند.
  3. شركت هاي تعاوني توزيع كننده: اين شركت ها، دو هدف دارند:
  • پشتيباني از مشاغل توليد كننده و مصرف كننده
  • رفع نياز هاي عشاير، روستائيان، كارمندان، كارگران و حمايت از آنها، با اعطاي سهميه كالا و خدمات حمايتي بانكي و دولتي.

  نكته: در شركت هاي تعاوني،‌ سهم افراد يكسان است و نفوذ و سرمايه،‌ نقش چنداني ايفا نمي كند و هركس مي تواند، تنها يك راي داشته باشد.

  نوع شرکتها

  در يك جمع بندي، مي توان شركت هاي تجاري نام برده را به اين صورت نيز طبقه بندي كرد:

  1. شركت هايي كه سرمايه در آنها مهم است. مثل: شركت هاي سهامي و با مسئوليت محدود
  2. شركت هايي كه شخصيت، اعتبار شركا و قدرت ضمانت آنها اهميت دارد. مثل: شركت هاي تضامني و نسبي
  3. شركت هايي كه تركيبي از دو نوع قبلي هستند. يعني در آنها، سرمايه، اعتبار و شخصيت شركا، هر دو اهميت دارد. مثل: شركت هاي مختلط
  4. شركت هايي كه تعداد شركا در آنها ملاك است. مانند: شركت هاي تعاوني

  سخن پاياني

  آشنايي با انواع شركت ها و فعاليت هاي اقتصادي، مي تواند در انتخاب نوع فعاليت و شراكت متناسب با توانمندي، سرمايه و اهداف شما، كمك كننده باشد. همچنين، مشاوران شركت حقوقي Sabtworld پاسخگوي سوالات مد نظر شما در زمينه مسائل حقوقي، ثبت شركت، ثبت برند و... هستند.

  آيا مي توان همزمان در دو شركت فعاليت كرد؟

  به عنوان مدير عامل يك شركت، شما نمي توانيد در دو شركت مشغول به فعاليت باشيد، اما به عنوان يكي از اعضا هيئت مديره يا سهام دار، مي توانيد همزمان در شركت هاي ديگر نيز، حضور يا فعاليت داشته باشيد.

  برای مشاوره رایگان فرم زیر را پر کنید

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  خدمات ثبت ایزو تماس